tirsdag den 25. januar 2011

De endelige tegninger

Så kom de rigtige tegninger, med limtræsbjælker og uden ekstravæg, dog med en lille rest af den ekstra væg som åbenbart skal bruges til at stabilisere ydervæggene. Den lille rest vil kun være synlig uden på huset, da det der "stritter" ind i stuen, vil være gemt i isoleringskittet.
Tegningerne er godkendte og jeg kan nu ansøge Lollands kommune om byggetilladelse.

torsdag den 20. januar 2011

Betal 8.000 kr. ekstra, så får du huset som først lovet????

Sagaen om den ekstra væg fortsætter.
Det er nu afklaret, at hvis jeg ikke ønsker at stuen bliver delt i to af en "ekstra" væg, så skal bjælkerne der bærer loftet udskiftes med limtræsbjælker. Husfirmaet vil som udgangspunkt have 1.100 euro, altså ca. 8.000 kr. ekstra for denne udskiftning. Jeg har dog meget svært ved at acceptere denne ekstraudgift, idet væggen jo ikke var på den tegning, som jeg fik et tilbud ud fra. Jeg mener jo ikke at det er min skyld, at Esterne først opdager fejlen nu. På den anden side er jeg heller ikke interesseret i taget falder ned om ørene på mig, med de snemængder som vi har fået i Danmark de seneste vintre.
Kompromiet blev at huset opføres med limtræsbjælker, og dermed uden ekstra væg i stuen for en lille merbetaling på 1.500 kr.
Det er til at leve med, men stadig et irriterende bump på vejen.
Endnu engang venter vi på nye tegninger.

torsdag den 13. januar 2011

Nye tegninger, nu med en ekstra væg

Så kom de rettede tegninger, men efter en hurtig gennemgang er der nu pludseligt opstået en ny væg. Væggen deler den allerede lille stue i to halvdele. Forklaringen viser sig at være at spændet over stuen er for stor til at spærrene kan bære det. Derfor har den estiske tegner valgt at indsætte en støttevæg midt i stuen. Det ser meget mærkeligt ud, og er selvfølgelig ikke i orden. Væggen var jo ikke med på den tegning, som husfirmaet gav tilbud ud fra. Det er vist endnu en ommer.

tirsdag den 4. januar 2011

De første rigtige tegninger er en ommer.

Efter at jeg rykkede for tegningerne, er de ankommet pr. mail. Desværre er de fyldt med fejl. Huset har ikke den størrelse som vi har aftalt. Væggene er heller den højde som vi havde aftalt og loftshøjden er også forkert, så tegningerne bliver sendt retur til Estland.